english version 


Osnovne informacije o preduzeću Petruzalek d.o.o.

Petruzalek d.o.o. je osnovan u decembru 2003. godine kao deseta filijala koncerna Petruzalek. Snabdevamo veliki broj proizvodnih i trgovinskih preduzeća u mesnoj industriji, pekarskoj industriji itd. kao i najveći broj lanaca supermarketa i hipermarketa. Imamo sopstveni magacin i transportna vozila za manje isporuke na kraćim relacijama kao i profesionalno organizovanu servisnu službu. Za sve artikle posedujemo sertifikate o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda i saobraznosti za kontakt sa hranom od strane proizvodjača a u skladu sa zahtevima EU.

Novosti