ELIXA

Elixa Plus XR

ELIXA linija je razvijena za kupce sa različitim vrstama proizvodnje. Zato je nemoguće ustanoviti univerzalnu dimenziju tacne i proizvoda. ELIXA sama prepoznaje dimenzije upakovanog proizvoda i prilagođava sve funkcije vezane za pakovanje, uključujući i sečenje folije. Modeli ELIXA se isporučuju u pet verzija. Mašine su veoma praktične, bez posebnih zahteva vezano za radni prostor. Njihova konstrukcija omogućava smeštanje u uglu prostorije, rad na mašini je veoma jednostavan, a u poređenju sa ručnim pakovanjem, postiže se ušteda folije i do 50 %. Za sve vrste pakovanja i dimenzije tacni, koristi se jedna vrsta i širina folije. Sve verzije mašina imaju mogućnost kombinovanja sa automatskim mašinama za etiketiranje i vakuum sistemima, te je na taj način moguće formirati kompletnu automatsku liniju za pakovanje.

Specificirajte kategoriju

RS