Mašine za ugaono varenje

Mašine za pakovanje sa ugaonim varenjem folije, u vidu polutube, karakteriše mali radni prostor i brza zamena folije. Ugaoni okvir je opremljen sa neprekidnim vrućim sečivom. Mašina koristi PP, PE i PP perforiranu foliju.

RS