Aluminijumske tacne

Tacna Dimenzije mm Pakovanje kom/karton Napomena
G2 G 525x325x67 50 četvrtasta tacna
V1 G 351x243x21 100 četvrtasta tacna
V2 G 430x286x25 75 četvrtasta tacna
V3 B 548x359x22 50 četvrtasta tacna
C4 G 85x36 4000 okrugla tacna
C27 G 209x39 800 okrugla tacna
C32G 277x23 600 okrugla tacna
C33 G 217x15 800 okrugla tacna
C34 G 228x39 600 okrugla tacna
C36 G 250x15 500 okrugla tacna
C38 G 287x15 400 okrugla tacna
C47 G 160x22 1400 okrugla tacna
C50 G 286x40 400 okrugla tacna
C51 G 330x20 300 četvrtasta tacna
R2 L 142x122x40 2080 četvrtasta tacna
R3 G 225x175x36 700 četvrtasta tacna
R5 G 124x9934 3000 četvrtasta tacna
R10 L 146x122x50 2080 četvrtasta tacna
R13 L 146x121x26 2080 četvrtasta tacna
R14 G 159x109x26 2000 četvrtasta tacna
R15 G 159x109x38 2000 četvrtasta tacna
R18 G 193x124x25 1600 četvrtasta tacna
R19 L 192x140x30 1320 četvrtasta tacna
R20 G 204x138x49 1200 četvrtasta tacna
R21 L 202x136x50 1440 četvrtasta tacna
R22 G 210x140x38 1000 četvrtasta tacna
R23 G 208x139x28 1000 četvrtasta tacna
R27 L 225x175x35 800 četvrtasta tacna
R28 G 239x101x50 1200 četvrtasta tacna
R30 G 240x179x42 700 četvrtasta tacna
R31 G 242x142x32 1000 četvrtasta tacna
R33 L 316x216x43 450 četvrtasta tacna
R33 G 320x215x42 450 četvrtasta tacna
R34 G 159x109x48 2000 četvrtasta tacna
R35 G 247x147x46 1000 četvrtasta tacna
R36 G 270x210x49 600 četvrtasta tacna
R37 G 145x109x26 2400 četvrtasta tacna
R39 G 150x125x45 1600 četvrtasta tacna
R40 G 187x134x30 1600 četvrtasta tacna
R41 G 324x262x43 300 četvrtasta tacna
R42 G 322x262x50 300 četvrtasta tacna
R42 L 321x261x50 400 četvrtasta tacna
E2G 122x126x18 2800 četvrtasta tacna
G1 G 525x325x39 50 četvrtasta tacna

RS