Istorijat

1961 Kompanija V. Petruzalek GmbH osnovana je u Beču.
1970 Kupljen prostor za rad u Vösendorfu.
1971 Uprava firme preseljena u Vösendorf.
1979 Firma Teich AG je postala ograničeni partner sa depozitom od 3.6 miliona austrijskih šilinga. Hans Tielebier ostaje glavni partner firme sa akcijama u vrednosti 0.4 miliona ATS.
1985 Kompanija menja ime u “Petruzalek Ges. m.b.H.“
1990 Dolaskom direktora Steinfesta postavljen je novi menadžment.
1992 Širenje kompanije počinje osnivanjem podružnice, 100% u vlasništvu, u tadašnjoj Čehoslovačkoj (u Bratislavi).
1993 Posle podele Čehoslovačke, distribucioni lager za Češku republiku se u Breclavu uvećava.
1994 Otvara se predstavništvo u sloveniji (Maribor).
1995 Od 1. januara 1995 firma Petruzalek je postala vlasnik 60% akcija firme Hungaropack u Budimpešti.
1996 Otvara se predstavništvo u Rumuniji (Bukurešt) i Hrvatskoj (Zagreb).
1997 Povećava se udeo u firmi Hungaropack na 70% i otvara distribucioni lager u Pragu.
1998 Počinje gradnja novih distributivnih centara u CR, Madjarskoj i Rumuniji.
1999 Otvara se predstavništvo u Ukrajini (Odesa).
2000 On-line povezivanje ogranaka u CR i Madjarskoj sa matičnim ogrankom u Austriji i vrši prebacivanje na zajednički program fakturisanja.
Otvara se novo predstavništvo u Bugarskoj pod imenom Bulgariapack.
2001 Povezuje se predstavništvo u SR na zajednički program fakturisanja i gradi se novi kompleks podružnice Petruzalek s.t.o. sa sedištem u Breclavu.
Osniva se novo predstavništvo u Bosni i Hercegovini (u Sarajevu).
2002 Sagradjen je i otvoren novi distributivni centar u industrijskoj zoni Breclava, na prostoru od 3000 m2.
2003 Sirap-Gema grupa je kupila koncern Petruzalek sa svim evropskim predstavništvima.
Krajem godine, Petruzalek s.r.o. je proslavila 10-godišnjicu postojanja i rada na Češkom tržištu.
Osnovano je deseto predstavništvo u Evropi - u Srbiji (Beograd).

RS