Servis

Mi u Petruzalek-u, pod servisom podrazumevamo čitav kompleks servisnih radnji koje obezbedjujemo našim kupcima kada od nas kupe mašinu za pakovanje.

U svim zemljama, serviseri su na raspolaganju našim kupcima i otklanjaju moguće kvarove u roku od 24 sata. Takodje vam mogu omogućiti i telefonske konsultacije u bilo koje vreme. Serviseri su obučeni da:

  • instaliraju mašinu
  • obuče osoblje koje radi na mašini i osoblje koje održava mašine
  • na zahtev kupca, drži dodatne periodične obuke osoblja

 

RS